สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

ข่าวสาร/กิจกรรม

Previous Next         ภาพบรรยากาศงานบายเนียร์วิทย์กีฬา เป็นกิจกรรมที่ร่วมยินดีส่งท้ายพี่บัณฑิตที่กำลังจะจบหลักสูตรออกไป บรรยากาศในงานก็จะเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนาน มีกิจกรรมแข่งประกวดการร้องเพลง, ประกวดดาวเด่นสาขา และละครเวที ผู้ชนะจะได้รับมุงกุฎพร้อมสายสพายและของรางวัลอีกมากมาย
Previous Next พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ถูกจัดขึ้นทุกปีการศึกษาเพื่อให้ศิษย์ได้มีโอกาสกราบไหว้ขอขมารับพรจากคณาอาจารย์และคณาจารย์กล่าวให้โอวาสแก่ศิษย์นักศึกษาทุกคน เพื่อให้เป็นกำลังใจให้ศิษย์ทุกคน และยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับรุ่นน้องปี1ที่พึ่งได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้อีกด้วย
Previous Next         ภาพกิจกรรมร่วมยินดีกับพี่บัณฑิตจบใหม่ โดยจะมีรุ่นน้องสาขาวิทยศาสตร์การกีฬามาร่วมยินดีและถ่ายรูปร่วมกับเหล่าพี่ๆบัณทิตที่กำลังจะจบการศึกษา และมีการมอบช่อดอกไม้หรือของขวัญต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่พี่ๆ และยังมีกิจกรรมสันทนาการและการบูมรุ่นพีเพื่อแสดงให้เห็นว่า รุ่นน้องและรุ่นพี่สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬามีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกๆปีเมื่อมีพี่บัณฑิตจบการศึกษา
Previous Next ภาพกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อประเมินสภาพร่างกายของนักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นบ่อยครั้งในแต่ละปีการศึกษา
คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ธนัมพร ทองลอ (หัวหน้าสาขา) อ.สุภาวดี กสิกรรม อ.ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค ดร.จิรเดช  อย่าเสียสัตย์ ดร.ภูษณพาส สมนิล อ.จิราพร แข็งขัน อ.สหรัฐฯ ศรีพุทธา อ.ฤทธิรงค์ อัญจะนะ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าวอาคารเรียน Sc.B.1 ,Sc.B.2 ,Sc.B.3 234 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000      E-mail : science.udru@gmail.com  
หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาปรับปรุง (พ.ศ. 2559 ) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2559) ดาวน์โหลดหลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2564) คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และ การออกกำลังกายไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้ฝึก ผู้นำทางการออกกำลังกายและการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้ มีทักษะ ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา