พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ถูกจัดขึ้นทุกปีการศึกษาเพื่อให้ศิษย์ได้มีโอกาสกราบไหว้ขอขมารับพรจากคณาอาจารย์และคณาจารย์กล่าวให้โอวาสแก่ศิษย์นักศึกษาทุกคน เพื่อให้เป็นกำลังใจให้ศิษย์ทุกคน และยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับรุ่นน้องปี1ที่พึ่งได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *