กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา

ภาพกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อประเมินสภาพร่างกายของนักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นบ่อยครั้งในแต่ละปีการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *