📊 ผลการจัดอันดับโดย “Webometrics January 2021”

📊 ผลการจัดอันดับโดย “Webometrics January 2021”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการจัดอันดับขึ้นเป็น:
– อันดับที่ 1 (สมัยที่ 2) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– อันดับที่ 3 (เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 4) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง
– อันดับที่ 34 (เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 36) ของประเทศจากสถานบันการศึกษาทั้งหมด 189 แห่ง

เกณฑ์การประเมินทั้งหมด 3 ด้าน คือ
1. ด้าน VISIBILITY (#External Networks: 50%)
2. ด้าน TRANSPARENCY (#Citations(GoogleScholar): 10%)
3. ด้าน EXCELLENCE (#Papers(Scimago) in period: 2015-2019 : 40%)

🎫 *** จากสถานการณ์วิกฤตและการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของมหาวิทยาลัยเราได้เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงจนทำให้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งจากความร่วมมือ/ร่วมแรง/ร่วมใจ ทั้งระดับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อมหาวิทยาลัยของเราครับ
ขอขอบคุณอีกครั้ง ***
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

#ComcenterUDRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

https://www.udru.ac.th
http://webometrics.info/en/asia/thailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *