ช่องทางการติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
อาคารเรียน Sc.B.1 ,Sc.B.2 ,Sc.B.3 
234 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

     E-mail : science.udru@gmail.com