ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์

เริ่มประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็มา โรงเรียนแรกใกล้บ้าน โรงเรียนสามพร้าววิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *