ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 2 หลักสูตร หลั […]

ลงพื้นที่ภาคสนาม รายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่ภาคสนาม รายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โ […]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์

เริ่มประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธาน […]