ลงพื้นที่บริการวิชาการที่ บ้านโคกล่ามแสงอร่าม

ลงพื้นที่บริการวิชาการที่ บ้านโคกล่ามแสงอร่ามวันนี้
ประทับใจในความสดใสแข็งแรงของคุณยายจันทร์ มาก ปีนี้คุณยาย อายุ 99 ปี เกิดในสมัยรัชกาลที่ 6 พศ. 2464 ชาวโคกล่ามแสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี คุณยายได้ยินเสียงชัดพูดคุย
คล่องแคล่วมากๆ บอกว่ากินผักกินปลาเยอะๆ
แข็งแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *