บริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนบ้านหนองคอนแสน

เรียนสิ่งแวดล้อมที่นี่สนุกนะจ๊ะ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะ […]

โครงการรวมพลังแกนนำ ร่วมพลังลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สนุก ได้ความรู้ และประสบการณ์ดีๆ ทั้งทีมวิทยากรและผู้เข […]

โครงการบูรณาการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอ […]