บริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนบ้านหนองคอนแสน

เรียนสิ่งแวดล้อมที่นี่สนุกนะจ๊ะ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนบ้านหนองคอนแสน ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *