บรรยากาศการเรียนการสอนนอกห้องเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอนนอกห้องเรียนในวันนี้ใครสนุกสุด ตอบ 555
บูรณาการความรู้ร่วมกับท้องถิ่น
ขอบคุณพี่เอกที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรา
ขอบคุณองค์การจัดการน้ำเสียอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี
ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุดรธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *