งานมอบรางวัลผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ ประจำปี 2562

ขอชื่นชมคณาจารย์และนักศึกษา ที่ผลักดันโครงการ Green youth จนได้รางวัลระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *