โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม” โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *