Mathematics and Stats

ข่าวสาร

สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ 64 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 22 พฤษจิกายน 2564 ณ อาคาร Sc.B.1 คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วครับบ 📌คลิกเลย 📌 https://ent.udru.ac.th/ สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน 🥰
ประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุ
มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ มอบทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญา

กิจกรรม

สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ 64 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 22 พฤษจิกายน 2564 ณ อาคาร Sc.B.1 คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วครับบ 📌คลิกเลย 📌 https://ent.udru.ac.th/ สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน 🥰
ประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุ
มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ มอบทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญา
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ 64 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ Sc.B.
โครงการเด็กวิทยาศาสตร์จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ดำเนินงานภายใต้โครงการ UDRU youth of challenge and change (วิศวกรสังคม)  กิจกรรมย่อย กิจกรรมเสริมความรู้นอ
แข่ง A-Math งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   แข่ง A-Math งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 20 ส.ค. 62
แข่ง ROV งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    แข่ง ROV งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 ส.ค. 62
โครงการค่ายคณิตศาตร์วิชาการ   ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561ณ โรงเรียนโนนคำพิทยา  

Facebook