โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนองสวย น้ำใส เทศบาลตำบลกุมภวาปี

Project : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนองสวย น้ำใส เทศบาลตำบลกุมภวาปี ประจำปี 2562
Date : 09-08-62
Location : เทศบาลตำบลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 อาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง ได้รับเกียรติจากเทศบาลกุมภวาปีในการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หนองสวย น้ำใส” ณ เทศบาลตำบลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมีนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ประมาณ 50 คน บรรยากาศในการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจและสนุกสนานในการอบรมโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากวิทยากรของเรานะคะ และทางสาขาวิชาฯยินดีให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่สนใจค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *