ประสบการณ์ นอกห้องเรียน

เมื่อวานนี้…พาเรือเล็กของพี่ๆ ปี 2 ออกจากฝั่ง
ทริปศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุดรธานี
เรียนรู้จากในห้องเรียน…สู่ประสบการณ์
นอกห้องเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *