โครงการรวมพลังแกนนำ ร่วมพลังลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สนุก ได้ความรู้ และประสบการณ์ดีๆ ทั้งทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ จากห้องเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง ผ่าน “โครงการรวมพลังแกนนำ ร่วมพลังลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ขอบคุณทางโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อ.เมือง จ.อุดรธานี ที่จัดโครงการดีๆ และให้เกียรติเชิญทีมวิทยากร นำทีมโดย อ.กฤษฎา นามบุญเรือง โดยมีอ.ดารินทร์ ล้วนวิเศษ วิทยากรบรรยายช่วงเช้า
และทีมตัวแทนพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น่ารักทุกคน ที่รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำฐาน พี่สันทนาการ และทีมกระบวนกรช่วงบ่าย (ขอบคุณ อ.กฤษฎา ที่เชิญร่วมบรรยายภาคเช้านะคะ) ขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงานบริการวิชาการเป็นอย่างดีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *