บริการวิชาการ

ลงพื้นที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าขยะโครงการจ้างงานโควิดระยะที่ 1 พื้นที่ตำบลบ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี
เห็นชาวบ้านครั้งแรกใจตุ้มๆต่อมๆมีแต่ผู้สูงวัยกลัวฟังไม่รู้เรื่อง แต่พอได้บรรยายภาคภาษาท้องถิ่นเท่านั้นหล่ะ ผู้ฟังเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้ เริ่มตอบคำถาม สนใจฟัง เข้าใจในสิ่งที่วิทยากรถ่ายทอดได้ดี กลายเป็นความสนุกสนานตามมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *