บูรณาการบริการวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน

Project : บูรณาการบริการวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
Date : 28.03.62
Location : ชุมชนบ้านคอนแสน ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2562 อาจารย์ในสาขาวิชาฯ พานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกเก็บตัวอย่างน้ำและดิน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านคอนแสน ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี หากชุมชนมีปัญหาหรือสงสัยเรื่องใดเกี่ยวกับดิน น้ำ อากาศ ขยะมูลฝอย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเราเรายินดีไขข้อข้องใจและช่วยกันแก้ปัญหาค่ะ
“ประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียน”
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
ม.ราชภัฏอุดรธานี ยินดีให้บริการค่ะ 🙏

เรียนที่นี่มีแต่รู้กับรู้ ดีกับดี!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *