การพัฒนาชุมชนปลอดพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืน

การพัฒนาชุมชนปลอดพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืน ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

         การพัฒนาชุมชนปลอดพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืน ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นโครงการระยะยาวในช่วงปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564 โดย ผศ.ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ ผู้ดำเนินโครงการ ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 เฟส ดังนี้  เฟสที่ 1 (พ.ศ. 2555-2557) เป็นการศึกษาระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ตับในชุมชนและให้สุขศึกษาในชุมชน เฟสที่ 2 (พ.ศ.2558-2560) การศึกษาระบาดวิทยาและดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบมีส่วนร่วม เฟสที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างชุมชนปลอดพยาธิและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาแปรรูป   

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TH|EN