ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวต่างๆที่มีประกาศภายใน มหาวิลับ และ คณะ

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม และ 14-15 มกราคม 2566

วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ คณะวิทย …

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม และ 14-15 มกราคม 2566 Read More »

“ค่ายอัจฉริยภาพและเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ คณ …

“ค่ายอัจฉริยภาพและเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล Read More »

การขอรับทราบข้อมูลและทดลองใช้แอพพลิเคชันการวิเคราะห์คุณสมบัติดินเบื้องต้นบางประการสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ2565 …

การขอรับทราบข้อมูลและทดลองใช้แอพพลิเคชันการวิเคราะห์คุณสมบัติดินเบื้องต้นบางประการสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Read More »

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการตรวจประเมิน ติดตามผลสัมฤทธิ์การเรียน

📌 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันว …

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการตรวจประเมิน ติดตามผลสัมฤทธิ์การเรียน Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ “ค่ายปฏิบัติการทางเคมีและฟิสิกส์” ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ ห้ …

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ “ค่ายปฏิบัติการทางเคมีและฟิสิกส์” ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Read More »

ปรึกษาหารือเรื่องการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกัน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน …

ปรึกษาหารือเรื่องการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกัน Read More »

ประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคเรียนที่2/2565

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปร …

ประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคเรียนที่2/2565 Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอัตราการไหลสูงและต่ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอัตราการไหลสูงและต่ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content