admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอัตราการไหลสูงและต่ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอัตราการไหลสูงและต่ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน ๔ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา-ชุดสกั …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน ๔ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2 …

คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Read More »

งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย (NCST-R2R2022)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะวิทย …

งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย (NCST-R2R2022) Read More »

TH|EN