ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ข่าวที่เกี่ยวการชื้อเครื่องมือ และ การจ้างงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา คือ เครื่องมือวัดเวลาและความเร็ว สำหรับการทดสอบนักกีฬา จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา คือ เครื่องมือวัดเวลาและความเร็ว สำหรับการทดสอบนักกีฬา จำนวน 1 ชุด Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑกีฬา จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องมือวัดเวลาและความเร็ว สำหรับการทดสอบนักกีฬา จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑกีฬา จำนว …

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑกีฬา จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องมือวัดเวลาและความเร็ว สำหรับการทดสอบนักกีฬา จำนวน 1 ชุด Read More »

TH|EN