ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

เรื่องล่าสุด

ติดต่อเรา

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
  อาคารเรียน Sc.B.1 ,Sc.B.2 ,Sc.B.3
  234/3 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์
  สำนักงานคณะ 0-4221-1040-59 ต่อ 3217,3204,3205, 1202,
 • ฝ่ายพัสดุ 0-4221-1040-59 ต่อ3219งานประกัน
 • คุณภาพการศึกษา 0-4221-1040-59 ต่อ 3215
  โทรสาร 0-4234-1614-5
  E-mail : science.udru@udru.ac.th
  Website: http://sci.udru.ac.th

ช่องทางติดตามเพิ่มเติม

Skip to content