ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนานวัตกรรมอาหารจากมันสาคูสมุนไพรพื้นบ้าน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ…

Read More »
ไม่มีความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ ตู้ปลอดเชื้อ ไบโอเซฟตี้คาร์บิเนท คลาสทู จำนวน ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุด…

Read More »
ไม่มีความเห็น

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอร์โอ ชนิด ๒ ตา จำนวน ๒๐ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ…

Read More »
ไม่มีความเห็น
เรื่องล่าสุด

ติดต่อเรา

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
  อาคารเรียน Sc.B.1 ,Sc.B.2 ,Sc.B.3
  234/3 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์
  สำนักงานคณะ 0-4221-1040-59 ต่อ 3217,3204,3205, 1202,
 • ฝ่ายพัสดุ 0-4221-1040-59 ต่อ3219งานประกัน
 • คุณภาพการศึกษา 0-4221-1040-59 ต่อ 3215
  โทรสาร 0-4234-1614-5
  E-mail : science.udru@udru.ac.th
  Website: http://sci.udru.ac.th

ช่องทางติดตามเพิ่มเติม

Skip to content