คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไปการรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป1. รอบ Portfolio2. รอบ Quota3. รอบ Direct Admissionhttps://ent.udru.ac.th/

Skip to content