ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนแก็สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง

Skip to content