มรภ.อุดรธานี จับมือสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย MOUฯ

มรภ.อุดรธานี จับมือสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย MOU ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬามวยสากล พัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากล ให้มีมาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , นายวินัย รอดจ่าย เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย , พลโท อุชุกร สาครนาวิน อุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย , ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬามวยสากล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬามวย สากลให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่กีฬามวยสากลให้เป็นที่นิยม และเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของทั้งสองฝ่าย

 

ชมภาพบรรยากาศ :
https://www.facebook.com/230722930387104/posts/4844963852296299/

 

Skip to content