ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและ

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับโครงการซื้อเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้และอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เค้น ไขเอนทิฟิค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content