ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย

* (WoS มีการ update อย่างต่อเนื่องควรตรวจสอบตามเว็บไซต์ด้านล่าง) 
ฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา

ชื่อฐานข้อมูลJournal Impact Factor (JIF)
ISIISI Journal Search
SCOPUSScopus Journal Search
TCITCI Journal Search
Skip to content