ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
19576211_1408998549177843_1308601824_n2
คณบดี
sci0332
รองคณบดี รองคณบดี
(บริหาร/แผน/งบประมาณ) (วิชาการ)
sci00042
รองคณบดี รองคณบดี
(วิจัยและวิเทศสัมพันธ์) (กิจการนักศึกษา)