คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560