คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) » งานเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์

งานเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์

[wpgmza id=”1″]

Institute/University Country Period Research field
University of Liege, Biology Belgium March-April 2014 Genetics and Parasitology
Laboratory of Veterinary and Medical Protistology, The Institute of Parasitology Czech Republic August-September 2014 Genetics and Parasitology
Laboratory of Veterinary and Medical Protistology, The Institute of Parasitology Czech Republic January-April 2015 Genetics and Parasitology
Institut des Sciences de l’Evolution, CNRS, Université Montpellier 2 France 2013 to present Genetics and Parasitology
Faculty of Pharmacy, University of Barcelona Spain 2014 to present Parasitology
Rodolphe Mérieux Laboratory, Faculty of Pharmacy, Phnom Penh Cambodia 2014 Parasitology
Christophe Mérieux Centre, Vientiane  Lao PDR 2014 Parasitology
DSO National Laboratories Singapore 2014 Parasitology
Centre de Biologie et Gestion des Populations (CBGP) France 2014 Genetics and Parasitology
Institute of Parasitology of The Slovak Academy of Sciences Slovak Republic 2015 Parasitology