ราชภัฏอุดร พารอด 30 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหนุนเสริม โครงการราชภัฏอุดร พารอด  มอบกล่องพารอดเยียวยาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (วันที่ 30 กันยายน 2564)

 

วันที่ 30 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมหนุนเสริมโครงการ “ราชภัฏอุดร พารอด” นำโดยอาจารย์กมลรัตน์ ดีสภา และ อาจารย์สุชีรา เหล่าเจริญ ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยี ร่วมมือกับตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อมอบกล่องพารอดแทนความห่วงใยจากใจชาวราชภัฏอุดรธานี จำนวน 60 ชุด ให้กับผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการรักษาตัวแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองที่บ้านหลังออกจากโรงพยาบาลต่ออีก 14 วันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ำ

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้เข้าพบนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย และนายไพรจิตร ศิริมงคล สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย เพื่อชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมมอบกล่องพารอด และได้ทำการลงพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากสวย ตำบลนาหนัง ตำบลร่องโน ตำบลเซิม ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลคำรุ่งเรือง ตำบลหนองกุ้ง ตำบลสร้างหน้าขาว ตำบลชุมช้าง ตำบลดงสระพัง และตำบลบัว เพื่อเข้าเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อได้รับการรักษาหายแล้ว และกลับมาพักฟื้นรักษาตัวต่อที่บ้าน โดยได้รับอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากสวยเป็นผู้ประสานงานและนำทางเพื่อนำกล่องพารอดที่มียาสมุนไพรสำหรับรับประทาน และสำหรับสูดดม เช่น ไพร มะกรูด มะนาว กระชายขาว ฟ้าทะลายโจร ฝาง รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลมีให้ อาทิ เครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น นำไปดูแลรักษาตัวเองต่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ำ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกลุ่ม อสม.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียดการส่งมอบ

 1. โรงพยาบาลโพนพิสัย 3  ชุด
 2. โรงพยาบาลพิสัยเวช 3  ชุด
 3. ตำบลปากสวย 8  ชุด
 4. ตำบลนาหนัง 8  ชุด
 5. ตำบลร่องโน 6  ชุด
 6. ตำบลเซิม 6  ชุด
 7. ตำบลบ้านโพธิ์ 8  ชุด
 8. ตำบลคำรุ่งเรือง 3  ชุด
 9. ตำบลหนองกุ้ง 3  ชุด
 10. ตำบลสร้างหน้าขาว 3  ชุด
 11. ตำบลชุมช้าง 3  ชุด
 12. ตำบลดงสระพัง 3  ชุด
 13. ตำบลร่องโน 3  ชุด

ที่มา: เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content