โครงการราชภัฏอุดร พารอด 4 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหนุนเสริม “โครงการราชภัฏอุดร พารอด”  มอบกล่องพารอดเยียวยาผู้ป่วยโควิด ณ ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมหนุนเสริมโครงการ “ราชภัฏอุดร พารอด” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี และผอ.ระพีพรรณ จันทรสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับตัวแทนคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T ต.โพนงาม) ลงพื้น ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อมอบกล่องพารอดแทนความห่วงใยจากใจชาวราชภัฏอุดรธานี จำนวน 50 ชุด ให้กับผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการรักษาตัวแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองที่บ้านหลังออกจากโรงพยาบาลต่ออีก 14 วันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ำ

ในการนี้ได้เข้าพบเจ้าอาวาสวัดป่าไม้น้อย นางชลนิภา อักษรกลาง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม) และนายมนตรี มนมนัส (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก) เพื่อชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมมอบกล่องพารอด และได้ทำการลงพื้นที่เพื่อมอบกล่องพารอดให้กับพระภิกษุที่วัดสว่างอารมณ์ ซึ่งป่วยติดเชื้อได้รับการรักษาให้หายแล้ว และกลับมาพักฟื้นรักษาตัวต่อที่วัด อีกทั้งยังได้รับอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเป็นผู้ประสานงานเพื่อนำกล่องพารอดที่มียาสมุนไพรสำหรับรับประทาน และสำหรับสูดดม รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลมีให้ ส่งมอบไปยังผู้ป่วยที่จำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองที่บ้านหลังออกจากโรงพยาบาลต่ออีก 14 วัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกลุ่ม อสม.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ที่มา: Facebook คณะวิทยาศาสตร์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TH|EN