ราชภัฏอุดร พารอด 23 กันยายน 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหนุนเสริม “โครงการราชภัฏอุดร พารอด” นำโดยอาจารย์สัติยะพันธ์ คชมิตร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมมือกับตัวแทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ลงพื้นที่ตำบลนาคำไฮ และตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อดำเนินการส่งมอบกล่องพารอดจำนวน 16 ชุด

                     

 

 ในวันนี้ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ศูนย์ฮักแพงไทนาคำไฮ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อได้รับการรักษาหายแล้ว และกำลังเตรียมตัวจะกลับบ้าน เพื่อนำกล่องพารอดที่มียาสมุนไพรสำหรับรับประทาน และสำหรับสูดดม รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลมีให้ อาทิ เครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น นำไปดูแลรักษาตัวเองต่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ำ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกลุ่ม อสม.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

                               

 

 

 

ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาโครงการวิศวกรสังคมร่วมลงพื้นที่หมู่ที่ 11  ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบถุงปันสุขจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพื่อสนับสนุนโครงการวิศวกรสังคมให้ทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในการส่งมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผ่านการประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษา AE ประจำพื้นที่ตำบลนาคำไฮ

ที่มา: เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TH|EN