แสดงความยินดีที่ได้รับทุน  (Fundamental Fund, FF) ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF) ประจำงบประมาณ 2556  จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 

ท่านอาจารย์ ดร.สรญา  แสนมาโนช 
เรื่อง “นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับสมุนไพรในการกำจัดลูกน้ำและการไล่ยุงลาย (Aedes aegypti L.)”

 

ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ไชยศรี

เรื่อง “การพัฒนาแผ่นปิดแผลที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบสมุนไพรนมสาวต่อการกระตุ้นการหายของแผลในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวาน”

 

ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.สิทธิ์ชัย  หันประทับ

เรื่อง “การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพสต์จากเถ้าลอยผสมดินเหนียวสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นอิฐมอญ”

ท่านอาจารย์ รศ.ดร.ทรงกฎ  อุตรา

เรื่อง “การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและเสถียรภาพทางความร้อนของยางผสมอะคริโลไนไทรล์บิวทาไดอีนกับยางธรรมชาติที่มีการเติมผลึกนาโนเซลลูโลสเป็นสารเสริมแรง

 

 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TH|EN