โครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 28, 29, 30 มี.ค. และ 1 เม.ย. 65 โครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าบ่อ ในการทำ lab ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

Skip to content