จัดพิธีมอบรางวัล Science UDRU Virtual Run 2022

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัล Science UDRU Virtual Run 2022 ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

ชมภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2126004684216098&type=3

TH|EN