Monthly Archives: December 2020

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ รายการ

Published by:

ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องมือวัดเวลาและความเร็ว สำหรับการทดสอบและฝึกนักกีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)  >>>>คลิกดูรายละเอียด<<<<