Category Archives: ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ รายการ

Published by:

ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องมือวัดเวลาและความเร็ว สำหรับการทดสอบและฝึกนักกีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)  >>>>คลิกดูรายละเอียด<<<<

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล จำนวน 1 เครื่อง

Published by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล จำนวน 1 เครื่อง

>>>>ดูรายละเอียด<<<<

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล

Published by:

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล
> > > ดูรายละเอียด < < <

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง

Published by:

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง
> > > ดูรายละเอียด < < <

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง

Published by:

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง
> > > ดูรายละเอียด < < <

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Published by:

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
> > > รายละเอียด < < <

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเยื่อพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by:

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>> รายละเอียด <<<

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by:

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>> รายละเอียด <<<

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Published by:

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด