ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 20 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ โครงการ #ScienceUDRUtoSchools #S2S ในวันที่ 18 ส.ค. 2564 โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 20 แห่ง

ที่มา: Facebook คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Skip to content