สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และพิธีถวานพานพุ่ม 2564

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมเปิดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี สามพร้าว ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
จากนั้นเป็นประธานเปิดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2564 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการร่วมกับกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” , นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” , นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ รู้ทันโควิด ชีวิตปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินการช่วยเหลือสังคมของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดและแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์จำนวน 17 รายการ รวมเงินรางวัลกว่า 9 หมื่นบาท ซึ่งดำเนินการแข่งขันรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 -27 สิงหาคม 2564

 

ที่มา: Facebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TH|EN