คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ”วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม BCG”

📢📢 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ”วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม BCG” 🎮🏢🔬🦠🧬🪬

🗓️ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566
📍ณ อาคารหอประชุม100ปี และอาคาร SCB 1-2-3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (สามพร้าว) https://goo.gl/maps/EG6LLtK4tkzY3vDJA

โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประกวดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ไอที และสิ่งแวดล้อม ประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ science show นิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น กิจกรรมจากสาขาวิชาต่างๆ กิจกรรมอื่นๆ มากมาย และของรางวัลอีกมากมายรอให้ทุกท่านมาร่วมสนุก 🎮🏢🔬🦠🧬🪬

🟡เริ่มรับสมัคร กิจกรรมประกวดแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
▶️สมัครได้ที่ https://scienceday.udru.ac.th/

📎📎สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เพจ facebook : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
🌐 https://sci.udru.ac.th/sciweb/
📞 042-211040 ต่อ 5401

Skip to content