เรียนเชิญ ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์(ทุกท่าน) 📣เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ

เรียนเชิญ ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์(ทุกท่าน) 📣เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ รูปแบบ (Onsite) 📸 workshop (อบรมเชิงปฏิบัติการ) 📌ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก SCB.1 คณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการศึกษา

Skip to content