ข่าวกิจกรรม

โครงการโฮมฮักโฮมใจสานสายใจพี่น้องเฮาชาววิทย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2558

โครงการโฮมฮักโฮมใจสานสายใจพี่น้องเฮาชาววิทย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว)
กำหนดการ
งาน โฮมฮักโฮมใจสานสายใยพี่น้องเฮาชาววิทย์
วัน เสาร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ห้องประชุม อาคาร SCB1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว)
วันเสาร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา กิจกรรม
๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. น้องใหม่ลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ หอประชุม
๑๘.๓๐ – ๑๘.๔๐ น. ทำพีธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่โดย พ่อพรามณ์
๑๘.๔๐ – ๑๙.๐๐ น. ผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่โดยอาจารคณะวิทย์
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่โดยรุ่นพี่แต่ละสาขา
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกันระหว่างเพื่อนในคณะและรุ่นพี่ระหว่างท่านอาหาร
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
14470685_1164404266958765_521828251_n

14483787_1164404543625404_796825972_n

14518751_1164404486958743_1013656294_n