Author Archives: คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่าหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

Published by:

Untitled-2_resize

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)
วันจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562
สถานที่จัดอบรม
ห้องประชุมอาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ต.หมากแข้ง)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ค่าใช้จ่าย
คนละ 300 บาท (ได้เอกสารประกอบการอบรม และอาหารว่างวันละ 2 มื้อ รวม 4 มื้อ)
สมัครเข้าอบรม
คลิกที่นี่ https://goo.gl/forms/irCDfO8C1IV2Pyp52
หรือสแกน QR CODE นี้
QRสมัคร

 

 

 

 

 

 

ชำระเงินค่าสมัคร
1. โอนเงินมาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 982-6-28092-5 ชื่อบัญชี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ
2. ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ สแกน QR CODE ด้านล่าง

พร้อมเพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
หลังจากที่ได้โอนเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1. ให้ถ่ายรูปสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือ capture หน้าจอการโอนเงิน
2. ส่งไฟล์ภาพหลักฐานไปยังแชท (inbox) ผู้ใช้งาน Facebook ชื่อ Manjoonu Nu
หรือ
3. ส่งไฟล์ภาพหลักฐานไปยังไลน์ manjoonu
linenu

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการได้รับเงินค่าสมัคร เป็นอันสิ้นสุดการสมัคร
รายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงิน
คลิกที่นี่ – – > รายชื่อผู้สมัคร

สอมถามข้อมูล
Facebook : Manjoonu Nu
Line : manjoonu

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล

Published by:

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล
> > > ดูรายละเอียด < < <

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง

Published by:

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง
> > > ดูรายละเอียด < < <

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง

Published by:

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง
> > > ดูรายละเอียด < < <

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

Published by:

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระหว่างวันที 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

logo

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Published by:

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
> > > รายละเอียด < < <

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

Published by:

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

poster

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

Published by:

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ตามโครงการ โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาปัญญา และ ผลงานประเภทอื่นๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
> > > คลิกดาวน์โหลด < < <
.
.

ยื่นออนไลน์ > > https://goo.gl/forms/RVtn7FSHGI4avMwB3
.
..

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

Published by:

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 นายจิรเดช อย่าเสียสัตย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ลอกคลองและกำจัดวัชพืช ลำห้วยหมากแข้ง ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี หน่วยทหาร ตำรวจ เทศบาลนครอุดรธานี

1 2 3 22550052_10155817388244380_6296938135680286790_n 22552304_10155817389074380_5267132359087591218_n 22552318_10155817388939380_3125759786869964708_n 22552553_10155817388754380_637847887528106434_n 22552759_10155817388869380_7597640291268323389_n 22554745_10155817388504380_7821075125371098966_n 22688027_10155817388659380_4772461281890182428_n 22729204_10155817388579380_1651838168661824553_n