ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ระหว่างวันที่  20-21 ธันวาคม  2559    ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แนะนำโครงการ/บุคลากร/กิจกรรม  แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

– หลักสูตรคณิตศาสตร์   – หลักสูตรสถิติประยุกต์   – หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   – หลักสูตรเคมี

– หลักสูตรชีววิทยา   – หลักสูตรฟิสิกส์   – หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   – หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์   – หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

IMG_7839 IMG_7843 IMG_7853 IMG_7861 IMG_7873 IMG_7896 IMG_7898 IMG_7902 IMG_7903 IMG_7906 IMG_7913 IMG_7930 IMG_7991 IMG_7993 IMG_8031

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/sciencesudru/photos/?tab=album&album_id=701678109982103