ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเยื่อพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>> รายละเอียด <<<