Chemistry

Udon Thani Rajabhat University

No post found
No post found
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้1. นายวุฒิชัย สืบเป็งติ​ 2. นางสาววรรณภา รักษา​งาม วันที่ 2
ขอฝากให้ นศ.เคมี ทุกคนทั้งศิษย์เก่า และปัจจุบันช่วยกันแชร์ ช่วยกันประชาสัมพันธุ์สาขาเคมี ของเราด้วยนะครับจะได้มีรุ่นน้องมาเรียนอัปเดตสาขาเรา มี 2 แขนง

กิจกรรม

กลุ่มวิจัยวัสดุธรรมชาติ (Natural Materials) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC)ได้จัดอบรมเ
วันที่ 2 กับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่งสาขาวิชาเคมีได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น บิงโกตารางธาตุ
"กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก" => สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ ในวัน
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาเคมีได้ร่วมจัดกิจกรรม Bingo ตารางธาตุ ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองปี 2563 โดยได้มีการนำธาตุต่าง ๆ ในตารางธาตุมาจัดทำเป็นเก
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษากับนักศึกษา
18 พฤศจิกายน 2563สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์​ ปฐมนิเทศนักศึกษา​ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 เดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงกุมภาพันธ์​ 2564
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
สาขาวิชาเคมี จะจัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้อง 1200 อาคาร ScB1 คณะวิทยาศาสตร์---โดยจะมีการมอบรางวัลดังนี้-
กลุ่มวิจัยวัสดุธรรมชาติ (Natural Materials) สาขาวิชาเคมี นำผลงานไปร่วมจัดแสดงที่งาน FiFT 2020 : แฟชั่นนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชนครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่