Daily Archives: August 11, 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประกวดโฟล์คซอง วันเปิด “ตลาดนัด วิดยา ณ สามพร้าว” วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563

Published by:

ขอเชิญร่วมประกวดโฟล์คซอง วันเปิด “ตลาดนัด วิดยา ณ สามพร้าว” วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์สหรัฐฯ ศรีพุทธา ๐๙๔-๒๙๘-๔๔๓๓ หรือ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ทีนี่  เอกสารดาวน์โหลด
รับจำนวนจำกัด

116899614_1618796521603586_7987168579316791747_n